spausdinti

Viešosios konsultacijos

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA SKELBIA VIEŠĄSIAS KONSULTACIJAS DĖL TRANSLIAVIMO IR RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJŲ SĄLYGŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTO
 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija skelbia viešąsias konsultacijas dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo projekto (toliau – Projektas).

Projektą Lietuvos radijo ir televizijos komisija parengė įgyvendindama Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo  įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 3 punktą, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 3 dalį, Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 46 punktą.

Projekto tikslas – nustatyti  Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotų transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo atvejus, tvarką, terminus, reikalavimus prašymams dėl transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų pakeitimo ir jų nagrinėjimo tvarką.

Viešosios konsultacijos dėl Projekto vyks iki 2016 m. balandžio 22 d.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija kviečia visus suinteresuotus asmenis teikti pasiūlymus dėl Projekto raštu arba elektroninio pašto adresu lrtk@rtk.lt ir gintare.morkuniene@rtk.lt.  

 

 Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo projektas

 Kontaktinis asmuo Gintarė Morkūnienė, tel. (8 5) 233 0660, el. p. gintare.morkuniene@rtk.lt

 

Informacija atnaujinta: 2016-03-24

<< Atgal