spausdinti

LRTK sprendimų apskundimo tvarka

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 14 dalimi, 48 straipsnio 15 dalimi, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) sprendimus radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, arba užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai gali skųsti teismui per 30 dienų nuo LRTK sprendimų įsigaliojimo dienos.
 
LRTK sprendimai dėl baudos paskyrimo (Visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnio 3 dalis) gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui. LRTK sprendimų apskundimas nestabdo šių sprendimų vykdymo.

Informacija atnaujinta: 2015-10-20

<< Atgal