spausdinti

Ūkio subjektų priežiūra

Lietuvos radijo ir televizijos komisija vykdo šias priežiūros funkcijas:
  • Transliavimo, retransliavimo veiklos licencijavimas ir kontrolė;
  • Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų registravimas ir veiklos kontrolė;
  • Radijo ir televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos kontrolė Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų, prisiimtų įsipareigojimų, licencijos sąlygų ir Komisijos priimtų sprendimų laikymosi aspektu;
  • Vartotojų skundų dėl radijo ir televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų, taip pat asmenų, vartotojams teikiančių prieigą prie ribotos prieigos sistemomis apsaugotų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų nagrinėjimas;
  • Televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų kontrolė dėl Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų dėl Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių apimtį transliuojamose televizijos programose ir kataloguose, teisės rodyti programas apie visuomenei reikšmingus įvykius, Visuomenės informavimo įstatymo 39 d. 1, 3, 5, 6, 10, 11 dalyse nustatytų reikalavimų, keliamų televizijos reklamai ir komerciniams audiovizualiniams pranešimams, 40 str. nustatytų reikalavimų, keliamų užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo ir atskirų programų rėmimui. 401 straipsnyje nustatytų reikalavimų, keliamų prekių rodymui programose, laikymosi;
  • Transliuojamų ir retransliuojamų audiovizualinių kūrinių, radijo ir televizijos programų stebėsenos vykdymas, kontroliuojant, kaip laikomasi įstatymų, Komisijos sprendimų, reglamentuojančių radijo ir televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą ir  licencijų sąlygų laikymąsi;
  • Poveikio priemonių taikymas radijo ir televizijos programų transliuotojams, retransliuotojams, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjams, taip pat kitiems asmenims, elektroninių ryšių tinklais transliuojantiems ir retransliuojantiems audiovizualinius kūrinius už Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimų ir licencijų sąlygų pažeidimus, komisijos priimtų sprendimų nevykdymą ir prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą
  • Nustatyta tvarka gali sustabdyti užsienio valstybių visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų parengtų paslaugų teikimą LR teritorijoje;
  • Teisės aktų, reglamentuojančių televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų, rengimas ir priėmimas.

Informacija atnaujinta: 2013-09-30

<< Atgal