spausdinti

Skaitmeninės TV diegimo raida

  

 
2004-02-18

Paskelbtas pirmasis konkursas skaitmeninės antžeminės televizijos licencijoms gauti

 
  LRTK paskelbė konkursą šešioms skaitmeninės antžeminės televizijos licencijoms transliuoti ar retransliuoti programas 53-uoju skaitmeniniu TV kanalu Vilniuje, naudojantis AB Lietuvos radijo ir televizijos centro teikiama siuntimo paslauga.
 
2004-03-31
Susumuoti konkurso rezultatai
 
 
  LRTK išaiškino konkurso licencijoms programoms transliuoti ar retransliuoti per 53 skaitmeninį TV kanalą Vilniuje nugalėtojus.
Licencijos buvo išduotos trims konkurso dalyviams – UAB “Balticum TV”, UAB “Laisvas ir nepriklausomas kanalas”  ir UAB  “TV1”.
  UAB „Balticum TV” išduota licencija transliuoti programą „Balticum Auksinis”, UAB “Laisvas ir nepriklausomas kanalas” – „LNK”, UAB „TV1” – „TV1“.

2004-07-28
Pakartotinai paskelbtas konkursas trims skaitmeninės televizijos licencijoms gauti
 
 
  LRTK pakartotinai paskelbė konkursą trims licencijoms transliuoti ar retransliuoti televizijos programą(-as) 53-uoju skaitmeniniu TV kanalu Vilniuje.
   Konkursas pakartotinai paskelbtas dėl to, kad praėjusį kartą, nebuvus pakankamai dalyvių, iš šešių galimų buvo išduotos tik trys licencijos.
 
 
2004-10-06
Susumuoti konkurso rezultatai
   
 
   Susumavus konkurso rezultatus, skaitmeninės televizijos licenciją retransliuoti televizijos programas 53-uoju skaitmeniniu TV kanalu Vilniuje nuspręsta išduoti UAB “Balticum TV” retransliuoti televizijos programas “Viasat Explorer“, “Viasat History” ir “Viasat TV1000”.
 
2004-11-25
Patvirtintas Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelis
 
   LR Vyriausybė patvirtino Lietuvos radijo ir televizijos komisijos kartu su kitomis institucijomis parengtą Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelį. Šis modelis nustato skaitmeninės antžeminės televizijos Lietuvoje plėtros terminus ir etapus. 
   Skaitmeninę antžeminę televiziją planuojama diegti etapais keturiais nacionalinės skaitmeninės televizijos (DVB-T) tinklais, kuriais iš viso bus galima transliuoti ne mažiau kaip 20 programų. T    Transliacijos penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose turėtų būti pradėtos iki 2007-ųjų metų pabaigos, iki 2009-ųjų metų pradžios vienas skaitmeninės TV tinklas turėtų aprėpti ne mažiau kaip 95 proc. Lietuvos teritorijos, o 2012-aisiais turėtų būti pradėtas laipsniškas analoginės antžeminės televizijos perjungimas į skaitmeninę TV.
 
2005-01-13
LRTK rengiasi skaitmeninės televizijos diegimui
     LRTK aktyviai rengiasi konkurso skaitmeninės antžeminės televizijos transliavimo ir retransliavimo licencijoms gauti paskelbimui ir pradeda konsultacijas su visais audiovizualinės rinkos dalyviais, Ryšių reguliavimo tarnyba, Kultūros ir Susisiekimo ministerijomis bei kitomis institucijomis dėl konkrečių skaitmeninės antžeminės televizijos diegimo veiksmų ir įgyvendinimo priemonių, galimų terminų, licencinio mokesčio dydžio, licencijų skaičiaus, programų kiekio ir kitais klausimais.
   LRTK, kaip institucija, dalyvaujanti formuojant ir vykdant valstybės politiką radijo ir televizijos srityje, siekia paspartinti skaitmeninės televizijos diegimą ir planuoja ne vėliau kaip iki 2005 m. birželio 30 d. paskelbti konkursą skaitmeninės antžeminės televizijos transliuotojams ir retransliuotojams nustatyti. Tikimasi, kad iki 2005 m. rudens bus susumuoti jo rezultatai ir iki 2006 metų pradžios Vilniuje bus pradėtas dar 20-ties TV programų skaitmeninis transliavimas (retransliavimas).
2005-06-07
Įvyko LRTK surengtas forumas skaitmeninės televizijos plėtros klausimais
   
   LRTK surengė forumą-diskusiją skaitmeninės televizijos plėtros bei jos licencijavimo klausimams aptarti, kuriame dalyvavo skaitmeninės televizijos transliuotojai ir retransliuotojai, jų asociacijų vadovai, kiti audiovizualinės rinkos dalyviai, reguliuojančių institucijų atstovai. 
   Apsvarstę valstybės politiką taikant informacinės visuomenės paslaugas, forumo dalyviai priėmė rezoliuciją kreiptis į Seimą ir Vyriausybę dėl galimų priemonių, taikant finansines lengvatas šio proceso paspartinimui Lietuvoje. Forumo dalyviai išreiškė nuomonę, kad privalomas interaktyviųjų paslaugų standarto nustatymas paskatintų skaitmeninės televizijos diegimą Lietuvoje.
   Forumo dalyviai mano, kad pereinant į skaitmeninį formatą valstybė turėtų užtikrinti pakankamą visuomeninio transliuotojo (LRT) finansavimą, kad jo dalyvavimas skaitmeninėje rinkoje negultų ant kitų rinkos dalyvių pečių.
2005-10-19
Atidėtas konkurso skaitmeninės televizijos transliavimo licencijoms gauti paskelbimas
   
 
  LRTK, ruošdamasi konkurso skaitmeninės televizijos transliavimo (retransliavimo) licencijoms gauti paskelbimui, parengė sprendimo projektą ir pateikė jį viešam svarstymui, prašydama rinkos dalyvių ir suinteresuotų institucijų pateikti savo pastabas bei pasiūlymus. 
   LRTK konkursą skaitmeninės antžeminės televizijos licencijoms gauti planavo skelbti 2005 m. spalio 19 d., tačiau sulaukė rinkos dalyvių - transliuotojų ir siuntėjų – bei suinteresuotų institucijų prašymų konkurso skelbimą atidėti, nes potencialūs konkurso dalyviai dar nėra susitarę dėl preliminarių būsimų skaitmeninės televizijos siuntėjų, laimėjusių Ryšių reguliavimo tarnybos skelbtą konkursą - AB “Lietuvos telekomas” ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centro – siuntimo paslaugų sąlygų, nėra apsispręsta ir vyksta diskusijos dėl programų signalo glaudinimo standartų, programų kodavimo, signalo pateikimo būdo ir kitų aktualių klausimų.
   Komisija, atsižvelgdama į šiuos prašymus atidėti konkurso paskelbimą mažiausiai savaitei, nusprendė jų prašymus patenkinti ir pratęsė konsultacijas su rinkos dalyviais bei suinteresuotomis institucijomis.
 
2005-10-26
Paskelbtas konkursas skaitmeninės antžeminės televizijos licencijoms gauti
 

LRTK paskelbė konkursą skaitmeninės antžeminės televizijos transliavimo ir retransliavimo licencijoms gauti. Šio konkurso nugalėtojai turės teisę transliuoti ar retransliuoti programas antžeminių skaitmeninių televizijos stočių tinklais naudodami savo elektroninių ryšių tinklus ar naudodamiesi AB “Lietuvos telekomas” ar AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, laimėjusių Ryšių reguliavimo tarnybos skelbtą konkursą, siuntimo paslaugomis. 
   Konkursas paskelbtas įgyvendinant 2004 m. lapkričio 25 d. Vyriausybės patvirtintą Skaitmeninės antžeminės televizijos diegimo Lietuvoje modelį.

 

2006-02-14
Išaiškinti skaitmeninės televizijos konkurso nugalėtojai
   
 
    LRTK susumavo 2005 m. spalio 26 d. skelbto skaitmeninės antžeminės televizijos konkurso rezultatus. Konkurso nugalėtojai galės transliuoti ar retransliuoti televizijos programas visoje Lietuvos teritorijoje savo elektroninių ryšių tinklais arba naudotis siuntėjų - AB “Lietuvos telekomas” ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centro siuntimo paslaugomis. Šįkart buvo išaiškinti konkurso nugalėtojai ir nustatytos konkrečios transliuojamos ar retransliuojamos programos. Kuriais tinklais jos bus transliuojamos ar retransliuojamos, bus nustatyta kovo 1 d., priimant sprendimus dėl licencijų išdavimo. 
Konkurse iš viso dalyvavo šeši transliuotojai su dvylika savo rengiamų programų bei trys retransliuotojai – AB “Lietuvos telekomas”, UAB “Mikrovisatos TV” ir UAB “Tele-3” su siūlomų retransliuoti programų paketais.
   Transliavimo licencijas nuspręsta išduoti šiems transliuotojams: UAB “Baltijos TV” – transliuoti programas “BTV” ir “BTV Linksmas”, UAB “Laisvas ir nepriklausomas kanalas” - “LNK” ir “Info TV”, UAB “Tele-3” – “TV3” ir “Tango TV” , UAB “TV1” – “TV1” ir “Bravo TV”, UAB “Spaudos televizija” – “NTK Naujas Televizijos Kanalas”. Taip pat pagal Skaitmeninės antžeminės televizijos diegimo Lietuvoje modelį dvi vietos buvo rezervuotos Lietuvos nacionalinei televizijai dviems savo programoms – „LTV1“ ir „LTV2“ - transliuoti. 
   Retransliavimo licencijas nuspręsta  išduoti UAB “Mikrovisatos TV” retransliuoti 24 TV programas: “Deutsche Welle”, “TV Polonia”, “BBC World”, “Discovery Channel”, “Eurosport”, “CNN”, “Balticum Auksinis”, “Cartoon Networks”, “RTR Planeta”, “National Geographic Channel”, “MTV Europe”, “RTL”, “RTVi”, “Animal Planet”, “Euronews”, “Jetix”, “Discovery Civilisation”, “BBC Prime”, “TV5 Europe”, “Discovery Travel and Living”, “VH1 European”, “Discovery Science”, “Nickelodeon”, “World Fashion Channel” ir UAB “Tele-3” - programas “Viasat History”, TV 1000 East”, Viasat Explorer”, “Viasat Sport 2” ir “Viasat Sport 3”.
 
2006-03-01
Išduotos licencijos skaitmeninės televizijos konkurso nugalėtojams
 
 
  LRTK išdavė licencijas skaitmeninės antžeminės televizijos konkurso nugalėtojams, kurie buvo išaiškinti vasario 14 d. LRTK nustatė, kuriais skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais - “Lietuvos telekomo” ar Lietuvos radijo ir televizijos centro (LRTC) - bus transliuojamos ar retransliuojamos programos. 
Kiekvienu iš 4 tinklų - dviejais “Lietuvos telekomo” ir dviejais LRTC - bus transliuojama ar retransliuojama po 10 televizijos programų. 
   Pirmuoju LRTC tinklu bus transliuojamos UAB “Baltijos TV” programos “BTV” ir “BTV Linksmas”, UAB “Laisvas ir nepriklausomas kanalas” – “LNK” ir “Info TV”, UAB “Tele-3” – “Tango TV” ir “TV3”, UAB “TV1” – “TV1” ir “Bravo TV” ir Lietuvos nacionalinės televizijos programos “LTV1” ir “LTV2”. 
   Antruoju LRTC tinklu bus retransliuojama 10 UAB “Mikrovisatos TV” programų. 
   Pirmuoju “Lietuvos telekomo” tinklu bus retransliuojamos kitos 10 UAB “Mikrovisatos TV” programos. Antruoju bus retransliuojamos 4 UAB “Mikrovisatos TV” ir 5 UAB “Tele-3” programos bei transliuojama UAB “Spaudos televizijos” programa “NTK Naujas Televizijos Kanalas”.
 
2007-01-24
Skirti įspėjimai skaitmeninės TV retransliuotojams ir nukelta naujų transliuojamų programų pradžia
  
    LRTK svarstė transliuotojų UAB “Baltijos TV”, UAB “Laisvas ir nepriklausomas kanalas” ir UAB “TV1” prašymus nukelti programų transliavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais pradžią iki 2007 m. liepos 1 d. 
   Atsižvelgdama į transliuotojų argumentus, komisija nutarė iki liepos 1 d. atidėti naujų programų, kurios bus transliuojamos tik skaitmeninės televizijos tinklais - “Info TV”, “Bravo TV”,“BTV Linksmas” - pradžią, kadangi naujoms programoms parengti reikia daugiau laiko ir sąnaudų, o programos, kurios jau yra eteryje transliuojamos analoginiu būdu - “BTV”, “LNK”, “TV1”- turėtų būti pradėtos transliuoti 2007 m. kovo 9 d.
   Posėdyje Komisija paskyrė įspėjimus skaitmeninės antžeminės televizijos retransliuotojams - UAB “Mikrovisatos TV” ir UAB “Tele-3” - už licencijuojamos veiklos nevykdymą. 
Pagal licencijų sąlygas, UAB “Tele-3” jau turėjo retransliuoti 5 koduotas, o UAB “Mikrovisatos TV” – 24 (iš jų 4 nekoduotas) televizijos programas.
   Tačiau UAB “Tele-3” programų neretransliuoja, o UAB “Mikrovisatos TV” retransliuoja tik 10 TV programų
2007-03-14
Panaikintos LNK IR TV1 licencijos transliuoti 53-uoju skaitmeniniu TV kanalu Vilniuje
    Televizijos transliuotojų UAB  “Laisvas ir nepriklausomas kanalas” ir UAB “TV1” prašymu Lietuvos radijo ir televizijos komisija panaikino šioms bendrovėms išduotas licencijas transliuoti programas „LNK“ ir „TV1“ 53-uoju skaitmeniniu TV kanalu Vilniuje. 
  Programos „LNK“ ir „TV1“ 53-uoju skaitmeniniu kanalu buvo transliuojamos nuo 2004 metų pavasario.
2007-05-09
Iš naujo paskirstyti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai
      LRTK iš naujo paskirstė, kuriais skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais - TEO LT, AB ar Lietuvos radijo ir televizijos centro (LRTC) - turi būti transliuojamos ar retransliuojamos skaitmeninės TV programos. 
 Iš naujo svarstyti licencijų išdavimo klausimą LRTK įpareigojo Vilniaus apygardos administracinis teismas: vienam iš konkurso nugalėtojų - UAB “Spaudos televizijai” - apskundus 2006 m. kovo 1 d. priimtą sprendimą, jo galiojimas buvo panaikintas.
40 televizijos programų, kaip ir anksčiau, paskirstytos į 4 skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus - dviem TEO LT, AB ir dviem LRTC turi būti transliuojama ar retransliuojama po 10 televizijos programų. 
  Pirmuoju LRTC tinklu transliuojamos UAB “Baltijos TV” programos “BTV” ir “BTV Linksmas”, UAB “Laisvas ir nepriklausomas kanalas” – “LNK” ir “Info TV”, UAB “Tele-3” – “Tango TV” ir “TV3”, UAB “TV1” – “TV1” ir “BRAVO TV” ir Lietuvos nacionalinės televizijos programos “LTV1” ir “LTV2”. 
Antruoju LRTC tinklu retransliuojama 10 UAB “Mikrovisatos TV” programų. 
   Pirmuoju TEO LT, AB tinklu bus retransliuojamos kitos 9 UAB “Mikrovisatos TV” programos ir transliuojama UAB “Spaudos televizija” programa “NTK Naujas televizijos kanalas”, antruoju – retransliuojamos 5 UAB “Mikrovisatos TV” ir 5 UAB  “Tele-3” programos.
2007-07-18
Svarstomi skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros klausimai
   
    Siekdama paspartinti skaitmeninės televizijos plėtrą Lietuvoje, greičiau išspręsti kylančias problemas bei padėti verslo subjektams rasti bendrą sutarimą, Lietuvos radijo ir televizijos komisija vėl suorganizavo susitikimą su rinkos dalyviais. 
   Dalyvaujant skaitmeninės antžeminės televizijos transliuotojų ir retransliuotojų vadovams, buvo svartomi būdai, kaip pasiekti, kad ši paslauga būtų teikiama pilna apimtimi, taptų patraukli ir žinoma visuomenei.
   LRTK yra išdavusi licencijas 40 televizijos programų transliuoti bei retransliuoti, tačiau skaitmeninės antžeminės televizijos žiūrovai gali matyti 34 televizijos programas - septynias transliuojamas - LTV1, LTV2, TV3, BTV, TANGO TV, LNK, TV1 bei 27 retransliuojamas programas.
   LRTK mano, kad skaitmeninės antžeminės televizijos, kuri nuo 2012 metų pradės pakeisti analoginę televiziją, vartotojai siūlomame programų pakete turėtų matyti geriausias Lietuvoje kuriamas originalias televizijos programas, todėl, nors trys originalios programos ir nebuvo pradėtos transliuoti š.m. liepos 1 d., licencijos joms dar nebuvo panaikintos. Komisija visų pirma atsižvelgė į neadekvatų reikalingų investicijų poreikį esamam galimų vartotojų skaičiui. Taip pat Komisija vertina retransliuotojų pastangas vykdyti licencijuojamą veiklą, prisiimant didelę finansinę naštą, nepaisant mažo skaitmeninės antžeminės televizijos vartotojų skaičiaus. 
   Susitikimo dalyvių nuomone, reikia skirti didesnį dėmesį skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugos pristatymui visuomenei ir jos reklamai.
2007-10-24
Panaikinta UAB „TELE-3” skaitmeninė retransliavimo licencija
       LRTK UAB “Tele-3” prašymu panaikino šiai bendrovei išduotą skaitmeninės antžeminės televizijos retransliavimo licenciją.
  2006 metų vasarį UAB “Tele-3” buvo išduota licencija skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais retransliuoti penkias televizijos programas - “Viasat History”, "TV 1000 East”, "Viasat Explorer”, “Viasat Sport 2” ir “Viasat Sport 3”.
2007-11-21
Paskelbti nauji konkursai skaitmeninės antžeminės televizijos licencijoms gauti
    UAB “Tele-3” atsisakius jai išduotos skaitmeninės televizijos licencijos, Lietuvos radijo ir televizijos komisija iš naujo paskelbė du naujus konkursus skaitmeninės antžeminės televizijos transliavimo bei retransliavimo licencijoms gauti. 
   Kiekviena iš  dviejų išduotų transliavimo  licencijų suteiks teisę transliuoti po vieną televizijos programą TEO LT, AB skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu. 
   Retransliavimo licenijoms gauti konkurso nugalėtojas (-ai) turės teisę retransliuoti iki 3 televizijos programų savo elektroninių ryšių tinklais ar naudojantis TEO LT, AB siuntimo paslaugomis.
2008-01-09
Panaikinta UAB “Baltijos TV” licencija transliuoti programą “BTV Linksmas”
  
   LRTK patenkino UAB “Baltijos TV” prašymą ir panaikino šiai bendrovei išduotą licenciją skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais transliuoti programą “BTV Linksmas”. UAB “Baltijos TV” yra išduotos dvi skaitmeninės televizijos licencijos – programoms “BTV” ir “BTV Linksmas” transliuoti.
   “BTV” programa skaitmeninės televizijos tinklais transliuojama nuo 2007 metų liepos, o visiškai naujos programos “BTV Linksmas” transliacijos dar nebuvo pradėtos.
   Skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais yra transliuojamos devynios televizijos programos - LTV1, LTV2 (VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija), LNK, “Info TV” (UAB “Laisvas ir nepriklausomas kanalas”), “TV1”, “LIUKS!” (UAB “TV1”), “TV3”, “TANGO TV (UAB “Tele-3”), “BTV” (UAB “Baltijos TV).
2008-01-30
Išduota licencija transliuoti skaitmeninę programą „SPORTO TV”
    Susumavusi 2007 m. lapkritį paskelbtų konkursų skaitmeninės antžeminės televizijos transliavimo ir retransliavimo licencijoms gauti rezultatus, LRTK nusprendė transliavimo licenciją iš penkių dalyvių išduoti UAB “Sporto komunikacijos” programai apie sportą “Sporto TV” (pavadinimas pakeistas į „Sport1“) transliuoti. 
   Programos transliacijos pradžia numatyta 2008 m. liepą. Ji bus transliuojama antruoju TEO LT, AB skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu.
2008-02-20
Paskelbtas konkursas skaitmeninės televizijos transliavimo licencijai gauti
 
     UAB „Baltijos TV” atsisakius jai išduotos licencijos transliuoti programą “BTV Linksmas”, LRTK iš naujo  paskelbė konkursą skaitmeninės antžeminės televizijos licencijai transliuoti televizijos programą naudojantis AB Lietuvos radijo ir televizijos centro teikiama siuntimo paslauga.
2008-04-02
UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ išduota licencija dar  3 programoms retransliuoti 
   Skaitmeninės antžeminės televizijos retransliavimo licenciją išduota UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija” 3  programoms – „Hallmark channel“, „Travel channel“ ir „Ren TV“ Baltijos versija - retransliuoti. 
   Šias programų  retransliavimo pradžia - š. m. gegužė. Jos retransliuojamos TEO LT, AB skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais.
2008-08-01 Išduotos licencijos transliuoti skaitmeninės antžeminės televizijos  programas „Balticum televizija“ ir „3+“
 
   LRTK  rugpjūčio 1 d. išaiškino paskelbtų konkursų skaitmeninės antžeminės televizijos programoms transliuoti nugalėtojus.
   Konkurso transliuoti televizijos programą naudojantis TEO LT, AB teikiamomis paslaugomis  nugalėtoja pripažinta UAB „Balticum TV“ su  programa „Balticum televizija“. Ji skaitmeninės TV tinklais turėtų būti pradėta transliuoti kitų metų sausio 1 d.
    Konkursą transliuoti televizijos programą naudojantis AB Lietuvos radijo ir televizijos centro teikiamomis siuntimo paslaugomis laimėjo UAB „Tele-3“  programa „3+“. Programos transliavimo  pradžia numatyta 2010 m. sausio 1d.
 2008-10-22
UAB „Balticum TV“ išduota licencija dar 4 programoms retransliuoti 53-uoju skaitmeniniu TV kanalu Vilniuje
 
LRTK iš dviejų dalyvių konkurso retransliuoti keturias TV programas 53-uoju skaitmeniniu TV kanalu Vilniuje nugalėtoju pripažino UAB „Balticum TV“. Šiuo kanalu iki 2009 m.  gegužės turėtų būti pradėtos retransliuoti programos „FOX Crime“, „FOX Life“, „Zone Reality“ ir „National Geographic Wild“.
Konkurse taip pat dalyvavo ir AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“.
 
2008 m. 2008 m. skaitmeninės TV padėties apžvalga
 
  2008 m. skaitmeninės televizijos plėtra įgavo didelį pagreitį.Metų  pabaigoje AB Lietuvos radijo ir televizijos centro dviejų skaitmeninės televizijos tinklų stotys veikė 19 vietovių, TEO LT, AB pirmojo tinklo stotys veikė 20 vietovių, o antrojo – 6.
   Lietuvos nacionalinių transliuotojų programas, siunčiamas per pirmąjį AB LRTC ir antrąjį TEO LT, AB tinklus, 2008 m. turėjo galimybę priimti jau apie 95 proc. gyventojų, o siunčiamas per antrąjį TEO LT, AB tinklą - 82 proc.
  2008 m. iš esmės buvo baigtas formuoti pirmasis daugiaprogramis ir daugiakanalis skaitmeninės antžeminės televizijos blokas, suteikiantis galimybę daugiau nei 80 proc. gyventojų priimti 15 nemokamų (nekoduotų) televizijos programų, o už abonentinį mokestį matyti dar 25 televizijos programas
   2008 m. pabaigoje televizijos programas skaitmeniniu būdu retransliavo ir 16 iš 52 kabelinės televizijos retransliuotojų ir 11 retransliuotojų plačiajuosčio ryšio tinklais.
 
209-09-16 TEO LT, AB išduota licencija Vilniuje per 37 TV stotį retransliuoti 3 raiškiosios TV (HDTV) programas: „Eurosports HD“, „Discovery HD Showcase“ ir „National Geodraphic Channel“.
2009-09-23 UAB „Balticum TV“ išduota licencija retransliuoti programą „NTV MIR“ 53-uoju skaitmeniniu TV kanalu
 
LRTK konkurso retransliuoti 1 programą 53-uoju skaitmeniniu TV kanalu Vilniuje nugalėtoju pripažino UAB „Balticum TV, kuris šiuo kanalu retransliuos programą „NTV MIR“ (nuo 2010 01 01).
2009-09-23
 
Skaitmenė TV programa „Sport 1“ perkleta į I-ąjį TEO LT, AB tinklą
 
LRTK patenkino UAB „Sporto komunikacijos“ prašymą išplėsti jų transliuojamos skaitmeninės TV programos „Sport 1“ terotoriją ir TEO LT, AB pritarus leido perkelti šią programą iš II-ojo TEO LT, AB tinklo į I-ąjį TEO LT, AB tinklą (šis tinklas dengia didesnę Lietuvos teritoriją nei II-asis).

2009-09-30

TEO LT, AB vietoj programos „Jetix“ pradėjo retransliuoti programą „4 Multimania“
 
Programos „Jetix“ savininkams pasitraukus is Lietuvos, TEO LT, AB prašymu vietoj programos „Jetix“ jiems leista retransliuoti kitą vaikams skirtą programą „4 Multimania“.
 
2010-01-06 Už laiku nepradėtas transliacijas panaikinta UAB „Tele-3“ licencija programai „3+“

2010-02-24

 

Paskelbtas konkursas skaitmeninei TV programai retransliuoti skaitmeninės antžeminės TV tinklais (vietoj panaikintos UAB „Tele-3“ licencijos programai „3+
2010-04-07                  TEO LT, AB išduota licencija retransliuoti skaitmeninę TV programą „Showtime“
2010 lapkritis Skaitmeninės antžeminės TV padėtis Lietuvoje
 
    Antžeminę skaitmeninę televiziją jau gali matyti beveik visi Lietuvos gyventojai. Šiuo metu antžeminės skaitmeninės stotys veikia 29 Lietuvos miestuose. Žiūrovai gali matyti net 14 nemokamų televizijos programų – 12 Lietuvos transliuotojų rengiamų programų ir dvi retransliuojamas programas– „BBC World News“ ir „TVP Polonia“, tai yra žymiai daugiau nemokamų programų negu kaimyninėse valstybėse ir daugelyje kitų Europos šalių.
 Mokamas  antžeminės skaitmeninės televizijos paslaugas teikia du retransliuotojai. Visoje Lietuvoje TEO LT, AB savo abonentams siūlo 26 mokamų programų paketą ir papildomai Vilniaus miesto abonentams - 3 raiškiosios televizijos programas. Vilniuje taip pat veikia UAB “Balticum TV”, kuri savo abonentams siūlo 9 mokamų antžeminių skaitmeninių televizijos programų paketą. Pagal 2010 m. sausio mėn. gyventojų apklausą antžemine skaitmenine televizija naudojosi apie 10 % Lietuvos gyventojų.
2010-12-08 TEO LT, AB išduota licencija Kaune per 25 TV stotį retransliuoti 3 raiškiosios TV (HDTV) programas: „Eurosport HD“, „Discovery HD Showcase“ ir „National Geodraphic Channel“.
2011-11-02
UAB „Balticum TV“ išduota licencija retransliuoti septynias skaitmenines TV programas - Balticum Auksinis“, „OE“, „Nat Geo Wild“, „NTV  Mir“, „Cartoon Network/TCM Europe“, „Eurosport“, „Discovery Channel -  Klaipėdoje.

 

2012-02-01
UAB „Balticum TV“ išduota licenciją 45 skaitmeniniu TV kanalu Klaipėdoje retransliuoti programą „RTR Planeta“
2012-03-14

UAB „Balticum TV“ prašymu komisija panaikino šios bendrovės licenciją transliuoti televizijos programą „Balticum televizija“ per antrąjį   TEO LT, AB antžeminį skaitmeninį TV tinklą.

2012-08-01
UAB „Sporto komunikacijos“ prašymu komisija nuo 2012-09-15 panaikino šios bendrovės licenciją transliuoti televizijos programą „Sport“  per pirmąjį AB Lietuvos radijo ir televizijos centro antžeminės skaitmeninės TV tinklą
2012-10-24
UAB „Balticum TV“ išduota licenciją 45 skaitmeniniu TV kanalu Klaipėdoje retransliuoti programą „TV1000 East“
2012-10-29
Vykdant LR Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimą Nr. 1093, 2012 m. spalio 29 d. 3:00 val. Lietuvoje išjungta analoginė antžeminė televizija.

Informacija atnaujinta: 2013-01-21

<< Atgal