spausdinti

LR Vyriausybės nutarimas dėl analoginės antžeminės televizijos išjungimo

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
 
NUTARIMAS
DĖL ANALOGINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS IŠJUNGIMO
 
2011 m. rugsėjo 21 d. Nr. 1093
Vilnius
 
 
     Vadovaudamasi Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1492 (Žin., 2004, Nr. 171-6336; 2008, Nr. 116-4417), 28 ir 30 punktų nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1.   Išjungti analoginę antžeminę televiziją 2012 m. spalio 29 d. 3:00 val.
  2.   Pavesti Susisiekimo ministerijai pagal kompetenciją užtikrinti sklandų analoginės antžeminės televizijos išjungimo procedūrų vykdymą.
  3.   Pasiūlyti Ryšių reguliavimo tarnybai pagal kompetenciją užtikrinti, kad analoginės antžeminės televizijos programas siunčiančių siųstuvų darbas būtų nutrauktas 1 punkte nurodytu laiku.
 
 
 
Ministras Pirmininkas                                                                      Andrius Kubilius
 
 
 
Susisiekimo ministras                                                                      Eligijus Masiulis
 

Informacija atnaujinta: 2012-10-22

<< Atgal