spausdinti

Reguliuojančios institucijos

1990 m. įstatymu panaikintas sovietmečiu veikęs Valstybinis televizijos ir radijo komitetas.

1990 m. įsteigtas Lietuvos radijas ir televizija. Jam buvo suteikta teisė valdyti programų rengimo priemones bei pirmumo teisė naudotis siuntimo įrengimais ir radijo relinių linijų tinklu.
 
1990 m. buvo įsteigta Ryšių ministerija, 1992 m. ji reorganizuota į Ryšių ir informatikos ministeriją (1998 m. ši ministerija panaikinama, jos funkcijas priskiriamos Susisiekimo ministerijai ir kai kuriems Vyriausybės bei kitų ministerijų departamentams).
 
1993 m. įsteigta Radijo ir televizijos programų transliavimo įrenginių nuomos privačioms redakcijoms konkursų organizavimo techninė komisija. Jai pavesta organizuoti Radijo ir televizijos programų transliavimo įrenginių nuomos privačioms redakcijoms konkursus, o konkursų rezultatus turėjo patvirtinti Lietuvos radijo ir televizijos valdyba.
Teisė konkurso tvarka nuomoti privačioms redakcijoms programų transliavimo įrenginius buvo suteikta Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerijai.
 
1995 m. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, jog teisės aktų normos, suteikiančios Lietuvos radijo ir televizijos valdybai teisę tvirtinti konkursų rezultatus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymui.Tuo pačiu iškilo uždavinys - sukurti radijo ir televizijos transliacijų reguliavimo ir kontrolės organų sistemą, kuri būtų nepriklausoma nuo viešosios informacijos rengėjų ir platintojų.
 
1996 m. liepos 2 d.  priimtas LR Visuomenės informavimo įstatymas iš esmės pakeitė radijo ir televizijos veiklos teisinio reguliavimo principus, kuriems įgyvendinti buvo įsteigta Radijo ir televizijos komisija. Šios nepriklausomos ir savarankiškos institucijos įkūrimu pradėtas nepriklausomas elektroninės žiniasklaidos reguliavimas.

Informacija atnaujinta: 2013-12-02

<< Atgal