Filtruoti pagal metus

Mes atsinaujinome!
Naujos svetainės adresas

spausdinti

Stebėsenos rezultatai

Radijo ir televizijos programų 2015 m. birželio–rugpjūčio mėn. stebėsenos rezultatai

Bendra apžvalga
Per birželio–rugpjūčio mėnesius Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) Monitoringo skyrius atliko 148 patikrinimus, iš jų – 4 televizijos retransliuotojų programų, 10 radijo ir 134 televizijos programų (iš kurių 45 – lietuviškų televizijos programų ir 89 – rusų kalba retransliuojamų televizijos programų).
       
Stebėsenos tikslas
Iš viso tikrinta
Iš jų pažeidimai radijo programose
Iš jų pažeidimai TV programose
Dėl transliuotojų licencinių įsipareigojimų programų sandarai ir turiniui kontrolės
6
2
1
Dėl retransliuotojų licencinių įsipareigojimų retransliuojamų programų sąrašui laikymosi kontrolės
2
-
2
Dėl Komisijos sprendimų laikymosi kontrolės
2
-
2
Dėl Visuomenės informavimo įstatyme (toliau – VIĮ) nustatytų reikalavimų Europos kūrinių kvotoms
3
-
0
Dėl VIĮ nustatytos neskelbtinos informacijos
89
0
0
Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų rėmimo pranešimams
5
-
4
Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų reklamos atpažįstamumui
13
1
4
Dėl VIĮ nustatyto reklamos kiekio per astronominę valandą laikymosi kontrolės
5
-
2
Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų reklamos kiekiui vaidybinių filmų metu laikymosi kontrolės
1
-
0
Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo laikymosi kontrolės
16
0
8
Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų radijo programos pavadinimo (šaukinių) skelbimui laikymosi kontrolės
3
1
-
Dėl VIĮ nustatyto padorumo principo programose laikymosi kontrolės
3
-
3
 
Vasaros metu LRTK Monitoringo skyrius nuolat vykdė rusų kalba retransliuojamų televizijos programų stebėseną. Nors nemažai laidų vasaros metu nebuvo transliuojamos, stebint informacines programas nustatyta ta pati tendencija – apie įvykius Ukrainoje informacija skleidžiama vienašališkai bei neobjektyviai.
Per vasarą LRTK gavo 13 skundų, iš kurių 2 persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją kitoms institucijoms, o 2 pripažinti nepagrįstais.
Iš 9 tirtų skundų 2 dėl galimai draudžiamos informacijos rusų kalba retransliuojamose programose nepasitvirtino. Net 5 skundai buvo gauti dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimų ir 2 dėl nevykdomų licencinių įsipareigojimų sandarai ir turiniui radijo programose.
Liepos ir rugpjūčio mėnesį buvo surašyti trys administracinės teisės pažeidimų protokolai (ATP): UAB „Consilium optimum“ – už LRTK sprendimo nesilaikymą (laikinai sustabdytos televizijos programos „RTR Planeta“ retransliavimą) bei licencijos sąlygų nesilaikymą ir du ATP protokolai UAB „TV7“ – už Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio  nuostatų  ir Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimų reklamai pažeidimus.


Informacija atnaujinta: 2015-09-16

<< Atgal