spausdinti

Apie LRTK

   Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) – nepriklausoma Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas) atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti ir prižiūrinti, Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančių retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, veiklos priežiūrą vykdanti institucija.
 
LRTK dalyvauja formuojant valstybės audiovizualinę politiką, ji yra Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertė radijo, televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete bei užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais.
 
LRTK įkurta 1996 m. Visuomenės informavimo įstatymu.
 
LRTK – valstybės biudžetinė įstaiga. Jai vadovauja LRTK pirmininkas Edmundas Vaitekūnas, jo pavaduotojas – Jonas Korenka, kuriuos 2013 m. balandžio 23 d. paskyrė Seimas dvejų metų kadencijai. 2015 m. kovo 26 d. Seimo nutarimu jie buvo paskirti ketverių metų kadencijai. LRTK sudaro 11 narių, iš kurių du narius skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas, tris narius (vieną – iš opozicinių frakcijų) – Seimas Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto teikimu, tris narius – Lietuvos meno kūrėjų asociacija, po vieną narį – Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencija, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Lietuvos žurnalistų draugija. LRTK nariai sprendimus priima kolegialiai.
 
LRTK veiklos tikslai:
• dalyvauti formuojant Lietuvos audiovizualinę politiką;
• pagal kompetenciją užtikrinti neskelbtinos informacijos ir neigiamą poveikį nepilnamečių fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi darančios viešosios informacijos kontrolę radijo, televizijos programose, kataloguose bei atskirose programose;
• užtikrinti radijo ir (ar) televizijos programų sandaros ir turinio, komercinių audiovizualinių pranešimų ir reklamos atitiktį įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams;
• vykdyti radijo, televizijos programų transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimą;
• vykdyti licencijuojamos ir nelicencijuojamos radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veiklos, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo reguliavimą ir priežiūrą;
• pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis, Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir jų institucijomis, laikydamasi Europos Sąjungos teisės aktų ir tarpusavio susitarimų, taip pat su užsienio valstybių transliavimo, retransliavimo veiklos, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų paslaugų platinimo internete paslaugų teikimo veiklos reguliavimo ir priežiūros institucijomis.
 
LRTK, įgyvendindama savo tikslus, vykdo Visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnyje nurodytas funkcijas.
 
Duomenys apie LRTK
Pavadinimas
Lietuvos radijo ir televizijos komisija
Adresas
Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius
Telefonai pasiteirauti
(8 5) 233 0660, (8 5) 233 2677, mob. 8 611 43 911
Faksas
(8 5) 264 7425
El. paštas
Teisinė forma
Valstybės biudžetinė įstaiga
Registro tvarkytojas
Valstybės įmonė Registrų centras
Įmonės kodas
188741498
Sąskaita
LT32 7044 0600 0798 2622
AB SEB, banko kodas 70440
 

Informacija atnaujinta: 2015-10-19

<< Atgal